ติดต่อสมาคม


สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐเชยจิตร (ตึกฟักทอง)