คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้งฯ ได้ประกาศชื่อผู้สมัครเป็นนายกสมาคมฯ ปี 2565-2666 แล้ว คือ คุณสันติ ศรีวุฒิชาญ หรือพี่แมนเดอร์ ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี รหัส 29 (Sci18) ซึ่งอาสามาช่วยบริหารงานของสมาคมฯ ต่อจากคุณสิทธิพร ดำแสงสวัสดิ์ (พี่กุ้ง) และขอเชิญสมาชิกสามัญ (ผู้ที่จบ หรือเคยศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.) ร่วมลงคะแนนเสียงรับรองให้พี่แมนเดอร์ เป็นนายกสมาคมฯ ผ่าน web site สมาคมฯ ในวันที่ 12-14 ก.พ.2565 ค่ะ

 

-