สมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะวิทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ ในงานบานบุรีดีเด่น ประจำปี 2562

คุณดอน ลิ้มนันทพิสิฐ Sci 14

ดร. วิทยา อินนาลา (แทน คุณพิมใจ อินนาลา) Sci 11

คุณอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล Sci 8

ดร. ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง Sci 20

ผศ.ดร. พิมลศรี มิตรภาพอาทร Sci 33