เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ 9 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกคน โดยการทำซุ้มเพื่อให้ผู้เข้ารับปริญญาและญาติได้มาถ่ายรูปร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าตึกฟักทอง

ขอขอบคุณนายกสมาคม (คุณสิทธิพร) อุปนายก (คุณสันติ) และทีมงานหน่วยกิจการนักศึกษาฯ ที่ร่วมสร้างสรรค์และตั้งใจดำเนินการให้มีซุ้มถ่ายภาพ มา ณ โอกาสนี้