ศิษย์เก่ามาร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความภาคภูมิใจในการเรียนคณะวิทยาศาสตร์" ในงานปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

ในนามสมาคมนักศึกษาเก่า #ขอขอบคุณ😍พี่ๆ
🔸​พี่ปฐมา จันทรักษ์ Sci 17
🔸​พี่ปดิวนันดา โปรา Sci 16
🔸​พี่เกียรติ​ชัยทัศน์ อู่เจริญ Sci 16