ขอเชิญศิษย์เก่า/นักศึกษาเก่า ปรับปรุงข้อมูลตนเองให้เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูลศิษย์เก่าฯ ตามลิ้งนี้ https://sciapp.sci.psu.ac.th/SciAlumnus/ScAlumni.php 

โดยข้อมูลที่ทุกท่านกรอกมานี้ ทางคณะจะเก็บเป็นความลับ