สมาคมนักศึกษาเก่าฯ นำโดยท่านนายกสิทธิพรเข้าร่วมประชุมกับท่านคณบดี ทีมบริหาร และตัวแทนสโมสรฯ เรื่องการแนวทาง/แนวปฏิบัติในทำงานร่วมกันระหว่างคณะฯ และสมาคม รวมถึงประสานงานให้มีการ update ฐานข้อมูลนักศึกษาเก่าทุกรุ่นให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด

รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

https://alumniforsci.sci.psu.ac.th/gallery/plan.html