ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน (ผู้ที่เคยศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.) 

ร่วมลงคะแนนเสียงรับรองให้ นายสันติ ศรีวุฒิชาญ หรือพี่แมนเดอร์ Sci.18 เป็น นายกสมาคมฯ วาระ พ.ศ.2565-2566

ขั้นตอนการลงคะแนน
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ที่ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า https://sciapp.sci.psu.ac.th/SciAlumnus/FindAlumni.php
    update ข้อมูลและตั้งรหัสสำหรับเข้าฐานข้อมูล
2. ลงคะแนน โดยใช้
         username = เลขบัตรประชาชน ที่บันทึกไว้ในระบบสารสนเทศศิษย์เก่า
         password = รหัสนักศึกษา (สมัยเรียน)
   ลงคะแนนที่เว็บไซต์  https://scisys.sci.psu.ac.th/voting/signin.asp  หรือผ่าน QR code ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2565  
      

   ท่านที่ไม่สะดวก สามารถเดินทางมาร่วมลงคะแนนด้วยตนเองที่หน้าห้องทำการสมาคมฯ ใต้ตึกฟักทอง ในวันที่ 14 ก.พ.2565 เวลา 09..00-15.30 น. ค่ะ (ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT)

#ข้อมูลผู้สมัคร 

#ฐานข้อมูลศิษย์เก่า  

#เพจลงคะแนนเลือกตั้ง online

คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้งฯ ได้ประกาศชื่อผู้สมัครเป็นนายกสมาคมฯ ปี 2565-2666 แล้ว คือ คุณสันติ ศรีวุฒิชาญ หรือพี่แมนเดอร์ ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี รหัส 29 (Sci18) ซึ่งอาสามาช่วยบริหารงานของสมาคมฯ ต่อจากคุณสิทธิพร ดำแสงสวัสดิ์ (พี่กุ้ง) และขอเชิญสมาชิกสามัญ (ผู้ที่จบ หรือเคยศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.) ร่วมลงคะแนนเสียงรับรองให้พี่แมนเดอร์ เป็นนายกสมาคมฯ ผ่าน web site สมาคมฯ ในวันที่ 12-14 ก.พ.2565 ค่ะ

 

-