คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานเปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถา ประดิษฐ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ยอดเงินบริจาคในปีนี้รวมทั้งสิ้น 464,830.-บาท

 ลงทะเบียน ร่วมบริจาค 1,200 บาท รับผ้าขนหนู 1 ผืน    รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดี
กล่าวต้อนรับศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน
 พี่สุเมธ พี่ชูชัย รุ่น 4 และพี่มนตรี รุ่น 12  ชมวิดิทัศน์งานกระปุกออมสิน 11 ปีที่ผ่านมา  ร่วมถวายอาลัยแด่พ่อหลวง
 ปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  พี่ชุูชัย ปิติเจริญกิจ เป็นตัวแทนศิษย์เก่าและสมาชิก
กล่าวความรู้สึก
 พี่สมพล รัชตพิมลชัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
 สมาชิกกระปุกออมสิน  บรรยายพิเศษ "ออกแบบชีวิต..สู่ความสำเร็จ"  คณบดีมอบของที่ระลึก
     


ชมภาพกิจกรรม