บานบุรีช่องาม ศิษย์เก่าดีเด่น

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

นายพงศธร เตชะวัชรานนท์ (แฟร์) Sc.33 คณิตศาสตร์และสถิติ
ปัจจุบัน เป็น หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

2561 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2561
2560 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560
2559 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559
2558 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2558
2557 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2557
2556 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2556